Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”
  2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
  3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, вул. Ярославська, 58
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02
  5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Головою Правління Товариства 31.07.2018 р. прийнято рішення звільнити з посади головного бухгалтера Товариство з обмеженою відповідальністю “Правова бухгалтерська компанія “Преміум-Аутсорсінг” (ідентифікаційний код юридичної особи 37267389). Підстава такого рішення – наказ Голови Правління Товариства №49 від 31.07.2018 р. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді, – 2 роки 4 місяці. Акціями Товариства не володіє.

Головою Правління Товариства 31.07.2018 р. прийнято рішення призначити на посаду головного бухгалтера Алєксєєву Світлану Володимирівну (паспорт серії НМ №216702, виданий Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській обл. 03.12.2005р.). Підстава такого рішення – наказ Голови Правління Товариства № 7-к/тр від 31.07.2018 р. Строк, на який призначено, – безстроково. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – з 2013 по 2014 р.р. – Провідний бухгалтер ТОВ “ПБК “Преміум-Аутсоррсінг”, з 2014 по 2016 р.р. – Провідний бухгалтер ФОП Ліщук Тетяна Василівна, з 2016 р. по т.ч. – Провідний бухгалтер ТОВ “ПБК “Преміум-Аутсоррсінг”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Голова правління Іщук І.П. 31.08.2018