ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Страхувальником за даним видом страхування може бути, як фізична так і юридична особа.

Страхові ризики – події, що пов’язані з законною діяльністю Страхувальника та в наслідок яких третій особі може бути заподіяна шкода її здоров’ю чи життю або матеріальний збиток, а саме:

  • невиконання або неналежне виконання обов’язків Страхувальника (внаслідок помилки або упущення) перед третьою особою або надання недостовірної, неточної або недостатньої інформації про товар, роботу, послугу, або про їх виробників, продавців, виконавців, про режим їх роботи, сертифікацію, умови виконання робіт, послуг. Перелік договорів, товарів, робіт, послуг повинні бути узгоджені із Страховиком та зазначені в Договорі страхування;
  • події, що пов’язані з майном, яким володіє, користується і розпоряджується, приймає для ремонту, на зберігання та інше Страхувальник;
  • події, що пов’язані з виконанням робіт або наданням послуг по укладеним Страхувальником договорам, які узгоджені із Страховиком та зазначені в Договорі страхування;
  • події, які передбачені Договором страхування та внаслідок яких відповідно до законодавства Страхувальник зобов’язаний компенсувати збитки або витрати третіх осіб, шкоду природним ресурсам.

Страхова сума (Ліміт відповідальності) по договору страхування відповідальності перед третіми особами – це грошова сума, в межах якої Страховик у відповідності до умов страхування зобов’язаний провести виплату страхового відшкодування Страхувальнику (третім особам) при настанні страхового випадку.  Страхова сума визначається за домовленістю сторін.

Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків, залежить від кваліфікації та строку здійснення діяльності, інших факторів. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою сторін.

Страхове відшкодування сплачується в межах ліміту зобов’язань ПрАТ “УАСК”, виходячи з розміру збитків, заподіяних третім особам під час надання послуг, з урахуванням франшизи та інших умов страхування.

Отримати детальну інформацію – (050) 412-63-08, uaic@uaic.com.ua