ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ

відповідно до підп.4), п.4, ст.35 Закону України Про акціонерні товариства.

ПрАТ «УАСК» надає   інформацію про загальну кількість акцій  станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  (21.06.2018 року) – 70000 штук;

інформацію про загальну кількість голосуючих акцій  станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  (21.06.2018 року) – 70000 штук.

25.06.2018 року.

Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно-страхова компанiя” повідомляє, що в повідомленні про проведення загальних зборів, яке було оприлюднено у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 25.05.2018 року, була допущена технічна помилка, а саме:

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,  невірно вказана дата складення переліку 20 червня 2018 року.

Правильним вважати: дата складення переліку 21 червня 2018 року

Виправлене повідомлення буде оприлюднено повторно у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 21.06.2018 року.