Інформація про акціонерів

Інформація про склад акціонерів станом на 01.01.2024:

Схематичне зображення структури власності (Додаток)

Відомості про остаточних ключових учасників (Додаток)

Відомості про власників істотної участі  (Додаток)