Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення

ПрАТ СК «Українська аграрно-страхова компанія» оголошує конкурс по відбору суб’єктів аудиторської діяльності, що можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «Українська аграрно-страхова компанія».

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Національного банку України (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);
 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР;
 • підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика);
 • підтвердження Звіту про управління (Звіт керівництва) Товариства (за домовленістю сторін у якості додаткової послуги);
 • проведення, погодження та підписання фінансової звітності складеної у форматі іXBRL для подання до СФЗ.

Терміни та строки:

 • Період подачі документів до 27.10.2023 р.
 • Період, що перевіряється 01.01.2023 -31.12.2023 р.
 • Дата, час та місце проведення конкурсу – 31.10.2023 р. об 11 год. за Київським часом, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 58.
 • Дата рішення  щодо призначення аудитора – 03.11.2023 р.
 • Строк повідомлення про результати конкурсу та прийняте рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності – протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття рішення про призначення аудитора, шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті ПрАТ «СК «Українська аграрно-страхова компанія» в мережі Інтернет.

Перелік документів для участі у конкурсі:

 1. Комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;
 2. Лист-запевнення  щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”:
 3. Лист-запевнення щодо кваліфікованого персоналу аудиторської фірми (ПІБ та № сертифікатів «Суб’єкта аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»);
 4. Організаційна структура аудиторської фірми, яка містить перелік засновників (учасників), у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства засновників, найменування, країна резидентства, місцезнаходження;
 5. Копія витягу з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 6. Копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості;
 7. Копія виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 8. Документи, які підтверджують, що сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 9. Копію договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності (із зазначенням відповідної інформації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності щодо укладання такого Договору).

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

При прийнятті рішення про обрання переможця враховуються також нижченаведені додаткові критерії відбору:

 1. позитивні відгуки про суб’єкта аудиторської діяльності в аудиторській мережі (в разі членства суб’єкта аудиторської діяльності в аудиторській мережі);
 2. інформація про досвід у наданні аудитором/суб’єктом аудиторської діяльності послуг на користь підприємств, що становить суспільний інтерес.

При відборі застосовується принцип недискримінації учасників.

Вимоги до підтвердних документів конкурсної документації. Спосіб подання конкурсних пропозицій.  

Документи, що подаються суб’єктом аудиторської діяльності для участі в Конкурсі, мають бути викладені українською мовою та засвідчені підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності та печаткою (за наявності).

Конкурсна документація подається в електронному вигляді ( у вигляді сканованих копій документів) на електронну адресу uaic@uaic.com.ua та/або особисто шляхом подання оригінальних документів у друкованому вигляді з описом підтвердних документів, що подаються за місцезнаходженням Замовника.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну  пропозицію до закінчення строку її подання.

Підстави для відхилення

Підстави для відхилення Товариством суб’єкта аудиторської діяльності у Конкурсі є:

 • – невідповідність вимогам Законодавства;
  – неналежне оформлення чи надання не повного пакету документів, або не достовірної інформації;
 • – конкурсна пропозиція надана після кінцевого строку подачі документів і Замовником прийнято рішення про відмову у задоволенні – клопотання учасника про поновлення строку подачі документів.