Повідомлення

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» повідомляє, що за результатами проведеного конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності Наглядовою радою Товариства, згідно Протоколу засідання  № 9  від 27 листопада 2020 року, було прийнято рішення про призначення суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік  Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА  «ТИМЛАР-АУДИТ».