Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02

5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Рішенням Голови Правління Товариства (Наказ № 3-к/тр від 04.03.2019 р.) Алєксєєву Світлану Володимирівну звільнено з посади Головного бухгалтера. Підстава такого рішення: Наказ № 3-к/тр від 04.03.2019 р., заява Алєксєєвої С.В. Посадова особа перебувала на посаді Головного бухгалтера з 31.07.2018 р. Паспортні дані: паспорт серії НМ, № 216702, виданий 03.12.2005 р. Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській області. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Голови Правління Товариства 04.03.2019 р. (Наказ № 4-к/тр від 04.03.2019 р.) Старкову Світлану Петрівну призначено з 05.03.2019 р. Головним бухгалтером за сумісництвом в порядку переведення. Підстава такого рішення: Наказ №4-к/тр від 04.03.2019 р., заява Старкової С.П. Паспортні дані: паспорт серії ВВ № 884622, виданий 05.08.1999 р. Центрально-Міським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області. Строк, на який призначено особу, – безстроково. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                              Іщук О.П.                             05.03.2019