Повідомлення

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» повідомляє, що за результатами проведеного конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності,
затвердженого Наглядовою радою Товариства, згідно Протоколу засідання  № 16 від 12 грудня 2022 року, було прийнято рішення про призначення суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обовязкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік  
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ»