Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно -страхова компанiя”
2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

3. Місцезнаходження: 18001 Черкаська обл. м. Черкаси, вул. Дашковича, буд.20, оф.226
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472-56-65-25, (044) 585-94-02
5. Електронна поштова адреса: uaic@uaic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення

Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно -страхова компанiя” 12.06.2017 року отримало вiд Публічного акціонерного товариства “Національний депозитарій України” Реєстр власників іменних цінних паперів станом на 07.06.2017 р. Товариству стало відомо, що пакет акцій у юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма “Добробуд” (ЄДРПОУ 32682703, місцезнаходження: 39100, Полтавська область, Козельщинський район, смт.Козельщина, вул.Остроградського, буд.8) – став більше 10 відсотків голосуючих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій – 0 акцій, 0,00%; розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій – 34188 акцій, 48,84%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій – 0 акцій, 0,00%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій – 34188 акцій, 48,84%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правлiння                            Iщук О.П.

12.06.2017