Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”
  2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
  3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58
  4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 56-65-25, (044) 585-94-02
  5. Електронна поштова адреса: uaic@uaic.com.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua/
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст Повідомлення

Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно-страхова компанiя” 23.03.2018 року отримало вiд Публічного акціонерного товариства “Національний депозитарій України” перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 19.03.2018 р. Товариству стало відомо, що пакет акцій у юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма “Добробуд” (ідентифікаційний код 32682703, місцезнаходження: 39100, Полтавська область, Козельщинський район, смт.Козельщина, вул.Остроградського, буд.8) змінився розмір пакету акцій, а саме:

– розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій – 34 188 акцій; 48,84%;

– розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій – 59 325 акцій; 84,75%;

– розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій – 34 188 акцій; 48,84%;

– розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій – 59 325 акцій, 84,75%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління                                                            Іщук О.П.