Програма страхування фінансового ризику невиконання умов договору

Програма страхування фінансового ризику невиконання умов договору, укладеного з Контрагентом Страхувальника.

Страховим випадком вважається факт отримання збитків Страхувальником внаслідок невиконання (неналежного виконання) Контрагентом своїх зобов’язань, які безпосередньо обумовлені в Договорі внаслідок наступних подій:

  • стихійних лих;
  • пожежі;
  • аварії;
  • банкрутства Контрагента та банка Контрагента, яке визнане в установленому чинним законодавством України порядком;
  • тимчасової неплатоспроможності Контрагента

Страхова сума по Договору страхування визначається згідно з чинним законодавством України за згодою між Страховиком та Страхувальником, виходячи з грошової оцінки встановленої в Угоді вартості виконаних робіт, наданих товарів, послуг.

Отримати детальну інформацію – (050) 412-63-08, uaic@uaic.com.ua