ПОВІДОМЛЕННЯ

Про обрання суб’єкту аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія» за 2023 рік 

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» повідомляє, що за результатами проведеного конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік, було прийнято рішення про обрання переможцем конкурсного відбору – ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» .