Страхування від нещасних випадків

Програми страхування від нещасних випадків створені для того, щоб компенсувати Ваші витрати на одержання медичної допомоги та лікування травм, отриманих в результаті нещасного випадку.

За полісом добровільного страхування від нещасних випадків застрахованій особі будуть компенсовані витрати, понесені через тимчасову або постійну втрату працездатності, внаслідок нещасного випадку.

Від нещасного випадку можуть бути застраховані дорослі члени родини, а також діти, що відвідують дитячий садок, школу, вищий учбовий заклад, спортивні секції.

Страховими випадками є ушкодження здоров’я, тимчасова втрата працездатності застрахованою особою, набуття нею інвалідності І, ІІ, ІІІ ступеня або загибель внаслідок нещасного випадку.

Розмір страхової суми встановлюється для кожної Застрахованої особи за згодою Сторін при укладенні Договору страхування.

Вартість поліса страхування від нещасних випадків залежить від:

  • страхової суми;
  • роду занять;
  • терміну страхування;
  • інших умов, що можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку.

У разі ушкодження здоров’я Застрахованої особи – здійснюється страхова виплата у розмірі певного відсотку страхової суми. Якщо Застрахована особа отримала декілька ушкоджень, розмір страхової виплати визначається шляхом підсумовування виплат за кожну травму, але він не може перевищувати розмір страхової суми, встановленої для Застрахованої особи.

У випадку тимчасової непрацездатності, застрахований отримує страхову виплату з розрахунку 0,3 – 0, 5 %% страхової суми за кожну добу безперервного лікування, але не більше 50% страхової суми за весь час тимчасової непрацездатності..

У разі встановлення групи інвалідності Застрахованій особі внаслідок нещасного випадку їй виплачується:

І група – 100% страхової суми;

II група – 75% страхової суми;

III група – 50% страхової суми.

У разі  смерті (загибелі) Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку  – Вигодонабувачу або, якщо Вигодонабувач не був призначений у Договорі страхування або помер, спадкоємцю Застрахованої особи здійснюється страхова виплата у розмірі 100% страхової суми.

Отримати детальну інформацію – (050) 412-63-08, uaic@uaic.com.ua