Повідомлення

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік