Повідомлення

На виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» повідомляє інформацію про  загальну кількість акцій та голосуючих акцій на позачергових  загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 21 квітня 2020 року об 11:00 год., станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14 квітня 2020 року.

Загальна кількість акцій – 70 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій –  70 000 шт.