Повідомлення

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» повідомляє, що за результатами проведеного конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, затвердженого Наглядовою радою Товариства, згідно Протоколу засідання  № 13 від 03 грудня 2021 року, було прийнято рішення про призначення суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021, 2022, 2023 роки  ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТИМЛАР-АУДИТ».