Повідомлення про виникнення особливої інформації

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року