Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно-страхова компанiя” повідомляє, що в повідомленні про проведення загальних зборів, яке було оприлюднено у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 25.05.2018 року, була допущена технічна помилка, а саме:

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,  невірно вказана дата складення переліку 20 червня 2018 року.

Правильним вважати: дата складення переліку 21 червня 2018 року

Виправлене повідомлення буде оприлюднено повторно у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 21.06.2018 року.