ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ

відповідно до підп.4), п.4, ст.35 Закону України Про акціонерні товариства.

ПрАТ «УАСК» надає   інформацію про загальну кількість акцій  станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  (21.06.2018 року) – 70000 штук;

інформацію про загальну кількість голосуючих акцій  станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  (21.06.2018 року) – 70000 штук.

25.06.2018 року.