Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне  товариство “Українська аграрно -страхова компанiя”
  2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

  1. Місцезнаходження: 18016 м. Черкаси, вул. Дашковича, 20, оф.226
  2. Міжміський код, телефон та факс: 0472-56-65-25, 044-585-94-02
  3. Електронна поштова адреса: Homchenko@uaic.com.ua
  4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua/?result=2&lang=ua
  5. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення 

 

Наглядовою радою Товариства 11.03.2016 р. прийнято рішення припити повноваження члена правління Товариства з 11.03.2016 р. Олексієнка Андрія Сергійовича (паспорт серії МЕ № 731545, виданий 29.06.2006 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві) у зв’язку із закінченням дії повноважень на посаді члена правління та відсутністю наміру продовжувати трудові відносини з Товариством. Підстава такого рішення – рішення Наглядової ради від 11.03.2016 р. (Протокол №9 від 11.03.2016 р.), п.2 ст. 36 КЗпП України. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді члена правління Товариства з 27.10.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв’язку із закінченням терміну дії повноважень посадової особи, як члена правління, Наглядовою радою Товариства 11.03.2016 р. прийнято рішення обрати на посаду члена правління Товариства з 12.03.2016 р. Акчуріна Сергія Олександровича (паспорт серії НА, № 615 111, виданий 10.12.1998 р. Новоушицьким РВ УМВС в Хмельницькій області). Підстава такого рішення – рішення Наглядової ради від 11.03.2016 р. Строк, на який обрано: на 1 (один) рік. Посадова особа перебувала на посаді члена правління Товариства з 02.12.2015 р. по 11.03.2016 р. Пакетом акцій в статутному капіталі Товариства не володіє. Посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’яти років: член правління, начальник управління розвитку, директор Департаменту страхування корпоративних клієнтів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв’язку із закінченням терміну дії повноважень посадової особи, як члена правління, Наглядовою радою Товариства 11.03.2016 р. прийнято рішення обрати Іщук Олесю Петрівну на посаду члена правління Товариства з 12.03.2016 р. та покласти на неї виконання обов’язків Голови правління (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення – рішення Наглядової ради від 11.03.2016 р. Строк, на який обрано: на 1 (один) рік. Посадова особа перебувала на посаді члена правління Товариства з 12.03.2015 р. по 11.03.2016 р. Пакетом акцій в статутному капіталі Товариства не володіє. Посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’яти років: в.о. Голови правління, менеджер з продажу, начальник управління з продажів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв’язку із закінченням терміну дії повноважень посадової особи, як члена правління, Наглядовою радою Товариства 11.03.2016 р. прийнято рішення обрати на посаду члена правління Товариства з 12.03.2016 р. Корякіна Івана Михайловича (паспорт серії МЕ № 885955, виданий 19 липня 2008 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвіі). Підстава такого рішення – рішення Наглядової ради від 11.03.2016 р. Строк, на який обрано: на 1 (один) рік. Посадова особа перебувала на посаді члена правління Товариства з 02.02.2016 р. по 11.03.2016 р. Пакетом акцій в статутному капіталі Товариства не володіє. Посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’яти років: член правління, заступник фінансового директора, заступник голови правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис 

 

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

  1. В.о. Голови правлiння                                                                         Іщук О.П.

12.03.2016