Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне  товариство “Українська аграрно -страхова компанiя”
  2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

  1. Місцезнаходження: 18016 м. Черкаси, вул. Героїв Сталiнграду, буд. 22-А
  2. Міжміський код, телефон та факс: 0472-71-02-37, 0472-56-65-25
  3. Електронна поштова адреса: Homchenko@uaic.com.ua
  4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua
  5. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Загальними зборами акціонерів 12.03.2015 р. прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови правління Назаренка Василя Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення – рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2015 р. Розмір пакету акцій – 1189209,91 грн. поділений на 6 937 простих іменних акцій, що становить  9,91% від статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді з 01.09.1996 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Загальними зборами акціонерів 12.03.2015 р. прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена правління Назаренка Ігоря Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення – рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2015 р. Розмір пакету акцій – 10800,09 грн. поділений на 63 простих іменних акцій, що становить  0,09% від статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді з 16.08.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Загальними зборами акціонерів 12.03.2015 р. прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена правління Кушилуна Олексiя Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення – рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2015 р. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 16.08.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Загальними зборами акціонерів 12.03.2015 р. прийнято рішення обрати на посаду Голови правління Савенко Олександра Анатолійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення – рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2015 р. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано посадову особу, – 1 рік. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’яти років, – заступник голови правління, директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Загальними зборами акціонерів 12.03.2015 р. прийнято рішення обрати на посаду Члена правління Назаренка Ігоря Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення – рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2015 р. Розмір пакету акцій – 10800,09 грн. поділений на 63 простих іменних акцій, що становить  0,09% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який обрано посадову особу, – 1 рік. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’яти років, – начальник управлiння органiзацiйно-правового вiддiлу, заступник голови правлiння. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Загальними зборами акціонерів 12.03.2015 р. прийнято рішення обрати на посаду Члена правління Іщук Олесю Петрівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення – рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2015 р. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано посадову особу, – 1 рік. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’яти років, – менеджер з продажу, начальник управління з продажів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Загальними зборами акціонерів 12.03.2015 р. прийнято рішення обрати на посаду Члена правління Томчук Ольгу Іванівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення – рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2015 р. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано посадову особу, – 1 рік. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’яти років, – головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

III. Підпис

 

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

  1. Голова правління                                                                        Савенко О.А.

13.03.2015